Για ασθενείς

Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

Το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο ιδρύθηκε το 1975 από τον Αρίστο Ευγενίδη, ιατρό Ω.Ρ.Λ, και λειτουργεί από τότε μέχρι σήμερα ως Ανώνυμη Εταιρεία. Στόχος είναι να προσφέρει σε κάθε Έλληνα ασθενή νοσηλεία σε διεθνή πρότυπα. Τα τελευταία χρόνια ανήκει σχεδόν εξ ολοκλήρου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οδηγίες μετά από Βηματοδότη ή Απινιδωτή

Μετά την εμφύτευση μια μόνιμης βηματοδοτικής ή απινιδωτικής συσκευής ο/η ασθενής θα πρέπει να προσέξει ορισμένα σημαντικά σημεία, ώστε να αποφευχθούν οι επιπλοκές. Επιγραμματικά αναφέρονται παρακάτω ορισμένα από αυτά, ενώ η πλήρης ενημέρωση παρέχεται κατά περίπτωση από τον θεράποντα καρδιολόγο.