Έρευνα

Η επιστημονική ομάδα του Cardio Team πέραν της δράσης στο πεδίο της κλινικής, επεμβατικής καρδιολογίας και ηλεκτροφυσιολογίας έχει αναπτύξει ιδιαίτερη δραστηριότητα στον τομέα της καρδιαγγειακής έρευνας.  Τα αποτελέσματα της:

  • πρωτότυπης έρευνας,
  • συμμετοχής σε πολυκεντρικές μελέτες,
  • συγγραφής μετα-αναλύσεων,
  • άρθρων ανασκόπησης 
  • περιγραφής ιδιαίτερων κλινικών περιπτώσεων
  • άρθρων εκδότη (editorials)
έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά εγνωσμένου κύρους. 

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Cardio Team