Οδηγίες μετά από Βηματοδότη ή Απινιδωτή

Μετά την εμφύτευση μια μόνιμης βηματοδοτικής ή απινιδωτικής συσκευής ο/η ασθενής θα πρέπει να προσέξει ορισμένα σημαντικά σημεία, ώστε να αποφευχθούν οι επιπλοκές. Επιγραμματικά αναφέρονται παρακάτω ορισμένα από αυτά, ενώ η πλήρης ενημέρωση παρέχεται κατά περίπτωση από τον θεράποντα καρδιολόγο.

 • Αποφυγή επαφής του σημείου εμφύτευσης («τσέπη») της γεννήτριας του βηματοδότη με νερό για 1 (μία) εβδομάδα (κίνδυνος λοίμωξης)
 • Αποφυγή άρσης του χεριού ομοπλεύρως της γεννήτριας πάνω από τον ώμο για 1 (ένα) μήνα τουλάχιστον (κίνδυνος μετατόπισης του καλωδίου!)
 • Αποφυγή οδήγησης για τουλάχιστον 1 (ένα) μήνα
 • Αποφυγή άρσης βάρους άνω των 3Kg για 1 (ένα) μήνα
 • Ήπιο οίδημα με ερυθρότητα στο σημείο εμφύτευσης είναι αναμενόμενα. Επί σημαντικής αύξησης των παραπάνω, παρουσία αιμορραγίας ή επί εμφάνισης πυρετού >38οC συνίσταται επικοινωνία με τον θεράποντα καρδιολόγο.
 • Διατήρηση απόστασης από φούρνο μικροκυμάτων σε λειτουργία
 • Χρήση κινητού ή ασυρμάτου τηλεφώνου από την αντίθετη πλευρά εμφύτευσης
 • Διατήρηση ασφαλούς απόστασης από μαγνητικά αντικείμενα
 • Ο/η ασθενής πρέπει να φέρει πάντα μαζί του την ταυτότητα του βηματοδότη. Η δίοδος από αυτόματους ανιχνευτές (π.χ. αεροδρόμιο, καταστήματα) δεν επηρεάζει τη λειτουργία του βηματοδότη/ απινιδωτή. Ωστόσο, ο ανιχνευτής χεριού είναι κατασκευασμένος από μαγνήτη και θα πρέπει να αποφεύγεται.
 • Απαγορεύεται η διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας – MRI (εξαιρούνται οι τύποι βηματοδοτών που διαθέτουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο ασθενής να επικοινωνεί με το ιατρείο βηματοδοτών)
 • 1η Επανεκτίμηση Βηματοδότη σε 20-30 ημέρες από την εμφύτευση
 • Επανέναρξη φυσιολογικών δραστηριοτήτων μετά την 1η επανεκτίμηση στο ιατρείο βηματοδοτών και πάντα μετά από συγκατάθεση του θεράποντος ιατρού.