Όροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση της ιστοσελίδας της Cardio Team, που βρίσκεται στη διεύθυνση CardioTeam.gr.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το CardioTeam.gr εάν δεν συμφωνείτε να λάβετε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Απορρήτου και τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης και όλες τις συμφωνίες: “Πελάτης”, “εσείς” και “σας” αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που συνδέεται σε αυτή την ιστοσελίδα και συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. “Η Εταιρεία”, “Εμείς”, “Εμείς”, “Δικό μας” και “Εμείς”, αναφέρεται στην Εταιρεία μας. “Μέρος”, “Μέρη” ή “Εμείς”, αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και σε εμάς τους ίδιους. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που είναι απαραίτητη για την ανάληψη της διαδικασίας της συνδρομής μας προς τον Πελάτη με τον πλέον κατάλληλο τρόπο για τον ρητό σκοπό της ικανοποίησης των αναγκών του Πελάτη όσον αφορά την παροχή των αναφερόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας, σύμφωνα και με την επιφύλαξη, του ισχύοντος δικαίου του gr. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό αριθμό, κεφαλαίο ή/και αυτός/αυτή ή αυτοί, θεωρούνται ως εναλλάξιμες και συνεπώς ως αναφερόμενες στο ίδιο.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies. Με την πρόσβασή σας στο CardioTeam.gr, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τα cookies σε συμφωνία με την Πολιτική Απορρήτου της Cardio Team.

Οι περισσότεροι διαδραστικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να μπορούμε να ανακτούμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας για να επιτρέπουν τη λειτουργικότητα ορισμένων περιοχών, ώστε να διευκολύνουν τους ανθρώπους που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας. Ορισμένοι από τους συνεργάτες/διαφημιστές μας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Άδεια

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η Cardio Team και/ή οι άδειές της κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα για όλο το υλικό στο CardioTeam.gr. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό από το CardioTeam.gr για προσωπική σας χρήση υπό τους περιορισμούς που ορίζονται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει:

• Να επανδημοσιεύσετε υλικό από το CardioTeam.gr
• Να πωλήσετε, να ενοικιάσετε ή να υπο-άδειαστείτε οποιοδήποτε υλικό από το CardioTeam.gr.
• Να αναπαράγετε, να διπλασιάζετε ή να αντιγράφετε υλικό από το CardioTeam.gr
• Να αναδιανέμετε περιεχόμενο από το CardioTeam.gr.

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει από την ημερομηνία της παρούσας. Οι Όροι και Προϋποθέσεις μας δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της Γεννήτριας Δωρεάν Όρων και Προϋποθέσεων.

Τμήματα αυτού του ιστότοπου προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου. Η Cardio Team δεν φιλτράρει, δεν επεξεργάζεται, δεν δημοσιεύει και δεν ελέγχει τα Σχόλια πριν από την παρουσία τους στον ιστότοπο. Τα Σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις γνώμες της Cardio Team, των αντιπροσώπων της και/ή των συνεργατών της. Τα Σχόλια αντανακλούν τις απόψεις και τις γνώμες του ατόμου που δημοσιεύει τις απόψεις και τις γνώμες του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, η Cardio Team δεν ευθύνεται για τα Σχόλια ή για οποιαδήποτε ευθύνη, ζημία ή δαπάνη που προκαλείται ή/και υφίσταται ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης ή/και δημοσίευσης ή/και εμφάνισης των Σχολίων στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η Cardio Team διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να αφαιρεί οποιαδήποτε Σχόλια που μπορούν να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή προκαλούν παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Εγγυάστε και δηλώνετε ότι:

 • Έχετε το δικαίωμα να αναρτάτε τα Σχόλια στον ιστότοπό μας και διαθέτετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συναινέσεις για να το κάνετε,
 • Τα Σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πνευματικών δικαιωμάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή των εμπορικών σημάτων οποιουδήποτε τρίτου,
 • Τα Σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως παράνομο υλικό που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.
 • Τα Σχόλια δεν θα χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση ή την προώθηση επιχειρήσεων ή εθίμων ή την παρουσίαση εμπορικών δραστηριοτήτων ή παράνομων δραστηριοτήτων.

Με το παρόν παραχωρείτε στην Cardio Team μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και εξουσιοδοτείτε άλλους να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται τα Σχόλιά σας σε οποιαδήποτε μορφή, μορφή ή μέσο.

Υπερσύνδεση με το περιεχόμενό μας

Οι ακόλουθοι οργανισμοί μπορούν να συνδεθούν με τον Ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

 1. Κυβερνητικές υπηρεσίες
 2. Μηχανές αναζήτησης
 3. Ειδησεογραφικοί οργανισμοί
 4. Οι διανομείς διαδικτυακών καταλόγων

Οι διανομείς διαδικτυακών καταλόγων μπορούν να παραπέμπουν στον Ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο που παραπέμπουν στους Ιστότοπους άλλων επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Επιπλέον, διαπιστευμένες επιχειρήσεις σε όλο το σύστημα μπορούν να παραπέμπουν στον Ιστότοπό μας, εκτός από τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τα εμπορικά κέντρα φιλανθρωπικών αγορών και τις ομάδες συγκέντρωσης χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς, οι οποίες δεν μπορούν να δημιουργήσουν υπερσύνδεσμο με τον Ιστότοπό μας.

Επιπλέον, μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

 1. Ευρέως γνωστές πηγές πληροφόρησης καταναλωτών ή επιχειρήσεων
 2. Δικτυακοί τόποι της κοινότητας dot.com
 3. Ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα
 4. Διανομείς διαδικτυακών καταλόγων
 5. Διαδικτυακές πύλες
 6. Λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες
 7. Εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικές ενώσεις

Όλοι οι οργανισμοί που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να παραπέμψουν στην αρχική μας σελίδα, σε δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες του Ιστότοπου, εφόσον ο σύνδεσμος δεν είναι παραπλανητικός, δεν υπονοεί ψευδώς χορηγία ή έγκριση και εντάσσεται στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδέσμου.

Για να ζητήσετε έγκριση σύνδεσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και περιγράψτε τον οργανισμό σας, τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε τη σύνδεση με τον Ιστότοπό μας, καθώς και τις συγκεκριμένες σελίδες ή δημοσιεύσεις που επιθυμείτε να συνδέσετε. Θα εξετάσουμε το αίτημά σας και θα απαντήσουμε εντός 2-3 εβδομάδων.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν υπερσύνδεσμο προς τον Ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας την εταιρική μας επωνυμία ή με τη χρήση ομοιόμορφου εντοπιστή πόρων. Απαγορεύεται η χρήση του λογότυπου της Cardio Team ή άλλων έργων τέχνης για σύνδεση χωρίς συμφωνία άδειας χρήσης εμπορικού σήματος.

iFrames

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από τις Ιστοσελίδες μας που μεταβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή εμφάνιση της Ιστοσελίδας μας.

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας προστατεύετε και να μας υπερασπίζεστε έναντι όλων των αξιώσεων που εγείρονται στον Ιστότοπό σας. Δεν επιτρέπεται η προβολή συνδέσμων προς οποιονδήποτε Ιστότοπο που μπορεί να ερμηνευθεί ως συκοφαντικός, άσεμνος ή παράνομος, ή που παραβιάζει, με οποιονδήποτε τρόπο, τα δικαιώματα τρίτων.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο προς τον Ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους προς τον Ιστότοπό μας κατόπιν αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική συνδέσεων ανά πάσα στιγμή. Με τη συνεχή σύνδεση στον Ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να ακολουθείτε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσμων από την ιστοσελίδα μας

Εάν βρείτε κάποιο σύνδεσμο στον Ιστότοπό μας που είναι προσβλητικός για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας ενημερώσετε οποιαδήποτε στιγμή. Θα εξετάσουμε τα αιτήματα για την αφαίρεση των συνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε ή να σας απαντήσουμε άμεσα.

Δεν διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον δικτυακό τόπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά τους, ούτε υποσχόμαστε ότι ο δικτυακός τόπος θα παραμείνει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον δικτυακό τόπο θα διατηρείται ενημερωμένο.

Αποποίηση ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και όρους που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Τίποτα στην παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν θα:

 • Περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας ή τη δική σας ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη.
 • Περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για απάτη ή δόλια παραπλάνηση.
 • Περιορίζει οποιαδήποτε από τις ευθύνες μας ή τις ευθύνες σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή
 • Αποκλείει οποιαδήποτε από τις ευθύνες μας ή τις ευθύνες σας που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις της ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα ενότητα και σε άλλα σημεία της παρούσας αποποίησης ευθύνης:

 • Υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο και
 • Διέπουν όλες τις ευθύνες που απορρέουν από την αποποίηση ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών που απορρέουν από σύμβαση, αδικοπραξία και παράβαση νόμιμου καθήκοντος.

Εφόσον ο δικτυακός τόπος και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες στον δικτυακό τόπο παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.