Προετοιμασία για Εισαγωγή

Η προετοιμασία της νοσηλείας είναι ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα των κύριων εξετάσεων του ιατρικού σας φακέλου, καθώς μπορεί να σας ζητηθούν από τους θεράποντες ιατρούς.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επικοινωνήσει έγκαιρα με τον θεράποντα ιατρό ώστε να ενημερωθείτε για πιθανές αλλαγές στην φαρμακευτική σας αγωγή τις ημέρες πριν την εισαγωγή.

Στα πλαίσια των μέτρων ελέγχου κατά της COVID-19, θυμηθείτε να προσκομίσετε βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (rapid-test) του προηγούμενου 24ώρου. Ρωτήστε σχετικά ξανά κατά την τελευταία επικοινωνία με την ιατρική ομάδα.

Με την άφιξη σας, θα απευθυνθείτε στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών, όπου θα σας ζητηθούν τα προσωπικά σας στοιχεία σχετικά με την επικοινωνία (τηλέφωνο, διεύθυνση) αλλά και την ασφαλιστική σας ικανότητα δημόσια ή/και ιδιωτική (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Ασφαλιστηρίου κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συνεργασία του ασφαλιστικού σας φορέα με το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, επικοινωνήστε στο 210-7208100